Mapa lokaliteta kontejnera za reciklažu otpada – papira i PET ambalaže.

Bački Petrovac

Lokacije u Bačkom Petrovcu:

1. ul.Janka Jesenskog s leve strane pored kulpinskih jama naspram ul. Jana Husa
2. ul.Kubanjova preko puta stambenih zgrada –stanova solidarnosti, pored vašarišta
3. na uglu ulice Ribarske sa ul. Turčianskom
4. ul.XIV VUSB. pored biciklističke staze ispred ulaza u Vrbaru
5. ul. XIV VUSB na površini srušenog dela magacina , iza kioska zdrave hrane
6. ul.Vajanskog ,odmah iza ograde u dvorištu pijace
7. ul.Lenjinova pored prodavnice nameštaja i benzinske pumpe
8. ul. Đetvanska,pored chudobinca, na postojeće betonsko postolje

 

Kulpin

Lokacije u Kulpinu:

9. ul . Kolarova pored ograde groblja
10. na uglu ul. Maršala Tita i Radničke , postojeće betonsko postolje
11. ugao ul. Kanalske i Fruškogorske , preko puta lovačkog doma
12. na uglu ul. Put slobode i Masarikove

Tags:
About Author: admin