20.05.2020. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4/2020

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА , ЈН 1.1.4/2020 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 29.05.2020. године до 10:00 часова без обзира на начин достављања.

 

 

18.05.2020. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3/2020

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА  , ЈН 1.1.3/2020 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 27.05.2020. године до 10:00 часова без обзира на начин достављања.

 

 

29.04.2020. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.6/2020

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , ЈН 1.1.6/2020 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 08.05.2020. године до 10:00 часова без обзира на начин достављања.

 

 

10.04.2020. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4/2020

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА , ЈН 1.1.4/2020 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 18.05.2020. године до 10:00 часова без обзира на начин достављања.

 

 

26.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/2020

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗА ПИЈАЋЕ ВОДЕ И ОТПАДНИХ ВОДА , ЈН 1.2.1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 06.03,.2020. године до 10:00 часова без обзира на начин достављања.

 

 

 

12.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.2/2020

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТА И ТАБЛЕТИРАНЕ СОЛИ ЗА ЕКО ЧЕСМУ  , ЈН 1.1.2/2020 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 21.02.2020. године до 10:00 часова без обзира на начин достављања.

 

 

10.02.2020. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/2020

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН 1.1.1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 20.02.2020. године до 10:00 часова без обзира на начин достављања.

 

————————————————————————————-

————————————————————————————-

17.05.2019. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.6/2019

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА МАШИНЕ И НЕДОСТАЈУЋЕ ОПРЕМЕ , ЈН 1.1.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 27.05.2019. године до 10:00 часова без обзира на начин достављања.

 

09.04.2019. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4/2019

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА , ЈН 1.1.4/2019 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 18.04.2019. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

 

22.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.5/2019

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ТУЦАНИКА,ШЉУНКА,ПЕСКА,БЕТОНСКИХ ЦЕВИ, АРМАТУРНЕ МРЕЖЕ И ДРУГИХ ГРАЂЕВИНСКИХ И ПРИПАДАЈУЋИХ МАТЕРИЈАЛА, ЈН 1.1.5/2019 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 02.04.2019. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

20.03.2019. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3/2019

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА, ЈН 1.1.3/2019 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 05.04.2019. године до 10:30 часова без обзира на начин достављања.

14.02.2019. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.2/2019

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТА И ТАБЛЕТИРАНЕ СОЛИ, ЈН 1.1.2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 25.02.2019. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

04.02.2019. ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/2019

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „АНАЛИЗА ПИЈАЋЕ ВОДЕ И ОТПАДНИХ ВОДА , ЈН 1.2.1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 14.02.2019. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

 

25.01.2019. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1/2019

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН 1.1.1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 04.02.2019. године до 10:30 часова без обзира на начин достављања.

——————————————————————————————-

12.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2018

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ХАРДВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ПОСТРОЈЕЊА ВАКУНМ СТАНИЦЕ 1 НА КАНАЛИЗАЦИОНОМ СИСТЕМУ НАСЕЉА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ЈН 3/2018 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 20.07.2018. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

 

04.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА :

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ЈН 2/2018 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 16.04.2018. године до 12 часова без обзира на начин достављања.

———————————————————————————————

18.12.2017. ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА:

ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2017

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „ЕЛЕКТИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН 6/2017 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 26.12.2017. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

 

16.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА:

ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ЈН 6/2017 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 24.10.2017. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

 

06.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА:

ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2017

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ТУЦАНИКА,ШЉУНКА,ПЕСКА И ТУЦАНИКА, ЈН 5/2017 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 14.09.2017. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

 

15.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА:

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2017

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА  ТУЦАНИКА, ШЉУНКА ,ПЕСКА И ЦЕМЕНТА, ЈН 4/2017 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 23.08.2017. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

 

21.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА:

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА КУЋНИХ ВОДОМЕРА, ЈН 3/2017 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 30.06.2017. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

 

05.05.2017. ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА:

НАБАВКА ГОРИВА ЗА АУТОМОБИЛЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2017

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „НАБАВКА ГОРИВА ЗА АУТОМОБИЛЕ, ЈН 2/2017 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 05.05.2017. године до 10:30 часова без обзира на начин достављања.

 

21.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:

ПОПРАВКА КАМИОНА KИПЕР (ДАФ) 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017

Понуде се подносе лично код  наручиоца или путем поште на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 5. са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОПРАВКА КАМИОНА, ЈН 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 28.04.2017. године до 10 часова без обзира на начин достављања.

Конкурсна документација 1-2017

• Позив за подношење понуда 1-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:
About Author: admin