JKP „Progres“ Bački Petrovac oglašava prodaju rashodovanih vozila putem javnog nadmetanja-licitacije i to:

  1. TERETNO VOZILO FAP 1620/BD/45 (smećar), godina proizvodnje 1987. – početna cena 505.283,08 dinara,
  2. TERETNO VOZILO TAM 125 T 12K (smecar), godina proizvodnje 1985. – početna cena 190.824,63 dinara,
  3. TERETNO VOZILO ZASTAVA 35,8 /ANPK, godina proizvodnje 1991. – početna cena 250.000,00 dinara,
  4. PUTNIČKO VOZILO  FIAT  DUCATO,  godina  proizvodnje  1993. –  početna  cena 35.000,00 dinara.

Navedena vozila nisu u voznom stanju i nekompletna su. Rashodovana vozila se prodaju u viđenom i zatečenom stanju.

Učesnici u postupku javnog nadmetanja su dužni da pre sprovođenja javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene vozila za koje licitiraju na račun JKP „Progres“ Bački Petrovac broj 160-920212-60 kod BANCA INTESA, najkasnije na dan sprovođenja postupka javnog nadmetanja, do 10 časova, čime stiču pravo učešća u postupku javnog nadmetanja.

Licitacioni korak za svako pojedinačno vozilo iznosi 5000,00 dinara.

Najpovoljnijem ponuđaču, sa kojim se zaključuje ugovor, iznos depozita će biti uračunat prilikom uplate kupoprodajne vrednosti, a ostalim ponuđačima depozit će biti vraćen u u roku od 2 dana od dana javnog nadmetanja.

Pravo učešća u licitaciji imaju sva pravna I fizička lica koja dostave dokaz o uplati depozita.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, neće mu se izvršiti povraćaj uplaćenog depozita, a ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Prvo javno nadmetanje održaće se 24.05.2018. godine sa početkom u 10 časova u upravnoj zgradi JKP „Progres“ Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, UI. Narodne revolucije 5.

Ukoliko prvo javno nadmetanje ne uspe zakazuje se drugo javno nadmetanje dana 05. 06. 2018. godine u 10  časova.

Sva lica zainteresovana za razgledanje rashodovanih vozila mogu se obratiti Kozarov Branislavu, Spevak Jaroslavu ili Bojanić Predragu, svakog radnog dana od 8 do 13 časova, na telefon 021/782-453.

 

 

Preuzmite tekst oglasa

Tags:
About Author: admin